HAMAR SP.J. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 e-mail: biuro@hamar.com.pl
Tel.: (+48 58) 663 73 53, 663 75 25, 663 77 17 Fax: (+48 58) 663 77 19
TECHNIKI ZAMOCOWAŃ
 
OFERTA KATALOGOWArozmiar pliku 2MB

TULEJE TELESKOPOWE DO MOCOWANIA IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH
(TYP OKRĄGŁY)

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
 lacznik-LIDP-035PP  hamar-lacznik-LIDP-035PP

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do mechanicznego mocowania warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej do elementów pokryć dachowych wykonanych z blach fałdowych o właściwościach wytrzymałościowych nie gorszych niż stal gatunku S280GD, do podłoża stalowego, betonowego oraz drewnianego.


OPIS PRODUKTU:

Konstrukcja łączników teleskopowych pozwala na wykonanie elastycznego zamocowania, które odkształca się wraz z podłożem, zapobiegając uszkodzeniom pokryć spowodowanym obciążeniami punktowymi.
Łącznik współpracuje z wkrętami samowiertnymi lub samogwintującymi o Ø 4,8 lub 6,1 mm typu LI.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: poliamid
polipropylen
Średnica talerzyka dociskowego (mm):  50

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


montaz-dachy-plaskie-stal Tab.1. Dobór łączników w zależności od grubości mocowanego materiału izolacyjnego
do podłoża stalowego S280GD.Grubość izolacji G, mm Długość teleskopu L, mm Długość wkreta L1, mm
100 60 70
120 85 70
140 115 60
180 135 80
200 165 70
240 215 60
260 235 60
300 285 50
350 285 100

  


 

montaz dachy plaskie drewno Tab.2. Dobór łączników w zależności od grubości mocowanego materiału izolacyjnego
do podłoża drewnianego C24.Grubość izolacji G, mm Długość teleskopu L, mm Długość wkreta L1, mm Efektywna głębokość zakotwienia hef, mm
100 60 80 20
120 85 80 20
140 115 80 20
180 135 80 20
200 165 80 20
240 215 80 20
260 235 80 20
300 285 80 20
350 285 80 20

  

montaz dachy plaskie beton Tab.3. Dobór łączników w zależności od grubości mocowanego materiału izolacyjnego
do podłoża betonowego C20/C25.Grubość izolacji G, mm Długość teleskopu L, mm Długość wkreta L1, mm Efektywna głębokość zakotwienia hef, mm
100 60 85 30
120 85 85 30
140 115 85 30
180 135 85 30
200 165 85 30
240 215 85 30
260 235 85 30
300 285 85 30
350 285 100 30

POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

 
TULEJE TELESKOPOWE DO MOCOWANIA IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH
(TYP OWALNY)

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
lacznik-LIDO-065PP   hamar-lacznik-LIDO-065PP

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do mechanicznego mocowania warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej pokryć dachowych pokrywanych membranami izolacyjnymi, do podłoża stalowego lub betonowego. Kształt i powiększona powierzchnia kołnierza zapewnia poprawny docisk membrany.
Odległość między pojedynczymi łącznikami ≥ 50 mm.
Prawidłowo zamocowany łącznik powinien ściśle przylegać do powierzchni izolacji.


OPIS PRODUKTU:

Konstrukcja łączników teleskopowych pozwala na wykonanie elastycznego zamocowania, które odkształca się wraz z podłożem, zapobiegając uszkodzeniom pokryć spowodowanym obciążeniami punktowymi.
Łącznik współpracuje z wkrętami samowiertnymi lub samogwintującymi Ø 4,8 mm typu LI.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: poliamid
polipropylen
Średnica talerzyka dociskowego (mm):  74/40 (owal)

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


montaz-dachy-plaskie-stal Tab.1. Dobór łączników w zależności od grubości mocowanego materiału izolacyjnego
do podłoża stalowego S280GD.Grubość izolacji G, mm Długość teleskopu L, mm Długość wkreta L1, mm
80 65 50
100 65 70
150 65 120

 


 

montaz dachy plaskie drewno Tab.2. Dobór łączników w zależności od grubości mocowanego materiału izolacyjnego
do podłoża drewnianego C24.Grubość izolacji G, mm Długość teleskopu L, mm Długość wkreta L1, mm Efektywna głębokość zakotwienia hef, mm
80 65 80 20
100 65 80 20
150 65 80 20

 

POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

WKRĘTY SAMOWIERTNE DO TULEI TELESKOPOWYCH IDP / IDPO
DO KONSTRUKCJI STALOWEJ

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
hamar-Protect1000-ikonka
 wkret-samowiertny-do-izolacji-LI-481050  hamar-wkret-samowiertny-do-izolacji-LI-481050


ZASTOSOWANIE:

Do mocowania lekkich konstrukcji stalowych do podłoża stalowego o grubości do 2 x 1,25 mm.
Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do blachy trapezowej przy montażu izolacji dachów płaskich.


OPIS PRODUKTU:

Wkręty samowiercące z łbem kielichowym tworzą wraz z korpusem tworzywowym łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich.
Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mieć po dodaniu długości korpusu i wkręta 35-45 mm więcej niż grubość warstwy izolacyjnej (mocowanie do podłoża stalowego) oraz 75-85 mm więcej natomiast w przypadku mocowania do  podłoża betonowego.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal C-1022, hartowana
Powłoka: warstwa antykorozyjna Protect 1000TM 
Średnica gwintu d (mm): ø 4,8
Max. zdolność przewiercania (mm): 2 x 1,25

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


MONTAŻ:

1500 - 2500 obr./min.
 

POBIERZ ULOTKI:   

hamar idp ikonka  

hamar-Protect1000-ikonka WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE DO TULEI TELESKOPOWYCH IDP / IDPO
DO KONSTRUKCJI STALOWEJ

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
hamar-Protect1000-ikonka
 wkret-samogwintujacy-do-izolacji-LI-480050  hamar-wkret-samogwintujacy-do-izolacji-LI-480050


ZASTOSOWANIE:

Do mocowania lekkich konstrukcji stalowych do podłoża stalowego o grubości do 2 x 0,9 mm.
Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do blachy trapezowej przy montażu izolacji dachów płaskich.


OPIS PRODUKTU:

Wkręty samogwintujące z łbem kielichowym tworzą wraz z korpusem tworzywowym łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich.
Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mieć po dodaniu długości korpusu i wkręta 35-45 mm więcej niż grubość warstwy izolacyjnej (mocowanie do podłoża stalowego) oraz 75-85 mm więcej natomiast w przypadku mocowania do  podłoża betonowego.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal C-1022, hartowana
Powłoka: warstwa antykorozyjna Protect 1000TM 
Średnica gwintu d (mm): ø 4,8
Max. zdolność przewiercania (mm): 2 x 0,9

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


MONTAŻ:

1500 - 2500 obr./min.

POBIERZ ULOTKI:   

hamar idp ikonka  

hamar-Protect1000-ikonka 


WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE DO TULEI TELESKOPOWYCH IDP / IDPO
DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
hamar-Protect1000-ikonka
 wkret-samowgwintujacy-do-drewna-LI-50080  hamar-wkret-samowgwintujacy-do-drewna-LI-50080
 

ZASTOSOWANIE:

Do mocowania lekkich konstrukcji stalowych do podłoża drewnianego.
Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do konstrukcji drewnianej przy montażu izolacji dachów płaskich.


OPIS PRODUKTU:

Wkręty samogwintujące z łbem kielichowym tworzą wraz z korpusem tworzywowym łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal C-1022, hartowana
Powłoka: warstwa antykorozyjna Protect 1000TM 
Średnica gwintu d (mm): ø 5,0

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


POBIERZ ULOTKI:   

hamar idp ikonka  

hamar-Protect1000-ikonka 


WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE DO TULEI TELESKOPOWYCH IDP / IDPO
DO KONSTRUKCJI BETONOWEJ

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
hamar-Protect1000-ikonka
 wkret-samogwintujacy-do-betonu-LI-610065  hamar-wkret-samogwintujacy-do-betonu-LI-610065

ZASTOSOWANIE:

Do mocowania lekkich konstrukcji stalowych do podłoża betonowego.
Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do konstrukcji betonowej przy montażu izolacji dachów płaskich.


OPIS PRODUKTU:

Wkręty samogwintujące z łbem kielichowym tworzą wraz z korpusem tworzywowym łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich. Wkręt posiada ostrze wiercące. Montaż w betonie wymaga wcześniejszego nawiercania.
Średnica wiertła 5,0-5,5 mm w zależności od jakości betonu. Należy wykonać próbę.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal C-1022, hartowana
Powłoka: warstwa antykorozyjna Protect 1000TM 
Średnica gwintu d (mm): ø 6,1

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


POBIERZ ULOTKI:   

hamar idp ikonka  

hamar-Protect1000-ikonka 


WKRĘTY SAMOWIERTNE hamar-driller-registered-ikonka
DO MOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
hamar-Protect1000-ikonka
wkret-samowiertny-do-stali-LI-481100H hamar-wkret-samowiertny-do-stali-LI-481100H

ZASTOSOWANIE:

Do mocowania lekkich konstrukcji stalowych do podłoża stalowego o grubości do 2 x 1,25 mm.
Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do blachy trapezowej przy montażu izolacji dachów płaskich.


OPIS PRODUKTU:

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym tworzą wraz z podkładką stalową łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal C-1022, hartowana
Powłoka: warstwa antykorozyjna Protect 1000TM 
Łeb wkręta (mm): 8
Średnica gwintu d (mm): ø 4,8
Max. zdolność przewiercania (mm): 2 x 1,25

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


MONTAŻ:

1500 - 2500 obr./min.
 

POBIERZ ULOTKI:   

hamar idp ikonka  

hamar-Protect1000-ikonka 


PODKŁADKI STALOWE OWALNE WYPUKŁE

hamar europejska ocena techniczna CE ikonka 
 podkladka owalna LI 4082 65 AZ  hamar podkladka owalna LI 4082 65 AZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa owalna wypukła do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego. Owalny kształt ułatwia montaż w obszarach attyki, świetlików, ogniomuru.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Owalna podkładka wypukła z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy 4,8 - 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. Specjalny profil podkładki umożliwia zlicowanie wkrętu z powierzchnią podkładki, minimalizując ryzyko uszkodzenia membrany.
Podkładka wykonana z blachy aluminiowo-cynkowej,zapewnia odporność antykorozyjną min. 15 cykli Kesternicha.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 4,8
ø 6,5
Wysokość podkładki H (mm): 7,2 dla ø 4,8
4,0 dla ø 6,5
Wymiary d x L (mm):  40 x 82

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OKRĄGŁE WYPUKŁE

hamar europejska ocena 
techniczna CE ikonka 
 podkladka okrągła LI 7065W AZ    hamar podkladka okrągła LI 7065W AZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa okrągła wypukła do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień. 


OPIS PRODUKTU:

Okrągła podkładka wypukła z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. Specjalny profil podkładki umożliwia zlicowanie wkrętu z powierzchnią podkładki, minimalizując ryzyko uszkodzenia membrany.
Podkładka wykonana z blachy aluminiowo-cynkowej, zapewnia odporność antykorozyjną min. 15 cykli Kesternicha.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,5
Wysokość podkładki H (mm):  4,0
7,2
Średnica podkładki d (mm):  70

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OKRĄGŁE WYPUKŁE

hamar europejska ocena 
techniczna CE ikonka 
 podkladka okrągła LI 5065W AZ    hamar podkladka okrągła LI 5065W AZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa okrągła wypukła do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Okrągła podkładka wypukła z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. Specjalny profil podkładki umożliwia zlicowanie wkrętu z powierzchnią podkładki, minimalizując ryzyko uszkodzenia membrany.
Podkładka wykonana z blachy aluminiowo-cynkowej, zapewnia odporność antykorozyjną min. 15 cykli Kesternicha.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,5
Wysokość podkładki H (mm):  4,0
Średnica podkładki d (mm):  50

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OKRĄGŁE WYPUKŁE

hamar europejska ocena 
techniczna CE ikonka 
 podkladka okrągła LI 4065W AZ    hamar podkladka okrągła LI 4065W AZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa okrągła wypukła do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Okrągła podkładka wypukła z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. Specjalny profil podkładki umożliwia zlicowanie wkrętu z powierzchnią podkładki, minimalizując ryzyko uszkodzenia membrany.
Podkładka wykonana z blachy aluminiowo-cynkowej, zapewnia odporność antykorozyjną min. 15 cykli Kesternicha.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,5
Wysokość podkładki H (mm):  4,0
Średnica podkładki d (mm):  40

 

DOKUMENTY:

Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0579


pdf-icon


Deklaracja Właściwości Użytkowych 0304Z/2017/IDP  


pdf-icon


Declaration of Performance 0304Z/2017/IDP


pdf-icon
   


POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OWALNE PŁASKIE

 podkladka owalna LI 4082P 62 AZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa owalna płaska do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego. Owalny kształt oraz przetłoczenia pozwalają na montaż w obszarach attyki, świetlików, ogniomuru.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Owalna podkładka płaska z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,2 mm do różnych podłoży budowalnych. Specjalny profil podkładki umożliwia zlicowanie wkrętu z powierzchnią podkładki, minimalizując ryzyko uszkodzenia membrany.


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa; cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,2
Wysokość podkładki H (mm): 2,0
Wymiary d x L (mm):  40 x 82

 

POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OKRĄGŁE PŁASKIE

 
 podkladka okrągła LI 7065P AZ LI 7065P ZN    hamar podkladka okrągła LI 7065P AZ LI 7065P ZN


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa okrągła płaska do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Okrągła podkładka płaska z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. 


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa; cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,5
Średnica podkładki d (mm):  70

 

POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OKRĄGŁE PŁASKIE

 
 podkladka okrągła LI 5065P AZ LI 5065P NZ    hamar podkladka okrągła LI 5065P AZ LI 5065P NZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa okrągła płaska do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego.
Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Okrągła podkładka płaska z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. 


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa; cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,5
Średnica podkładki d (mm):  50

 

POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka

PODKŁADKI STALOWE OKRĄGŁE PŁASKIE

 
 podkladka okrągła LI 4065P AZ LI 4065P NZ    hamar podkladka okrągła LI 4065P AZ LI 4065P NZ


ZASTOSOWANIE:

Podkładka stalowa okrągła płaska do mocowania hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich. W połączeniu z odpowiednimi wkrętami Hamar serii IDP umożliwia mocowanie do podłoża stalowego, betonowego lub drewnianego. Produkt spełnia wymagania klasy A1 reakcji na ogień.


OPIS PRODUKTU:

Okrągła podkładka płaska z przetłoczeniem pozwala na montaż hydroizolacji i termoizolacji z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów Hamar o średnicy do 6,5 mm do różnych podłoży budowalnych. 


DANE TECHNICZNE:

Materiał: blacha stalowa
Powłoka: aluminiowo-cynkowa; cynkowa
Średnica otworu d1 (mm): ø 6,5
Średnica podkładki d (mm):  40

 

POBIERZ ULOTKĘ:   

hamar idp ikonka