HAMAR SP.J. 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 7 e-mail: biuro@hamar.com.pl
Tel.: (+48 58) 663 73 53, 663 75 25, 663 77 17 Fax: (+48 58) 663 77 19
TECHNIKI ZAMOCOWAŃ


Nasze wyroby podlegają rygorystycznym badaniom pod kątem własności fizyczno-mechanicznych. Pozytywną ocenę techniczną naszych wyrobów poświadczają zarówno Polskie oraz Europejskie Aprobaty Techniczne.

Nasze zakłady podlegają stałemu nadzorowi niezależnych audytorów i pracują w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Posiadane certyfikaty ZKP oraz Certyfikaty Wyrobów Budowlanych gwarantują zachowanie wysokich własności użytkowych i bezpieczeństwo stosowania naszych produktów.

Numer oceny / aprobaty Przedmiot aprobaty PDF
ETA-13/0421 WKSPW Wkręty do mocowania płyt warstwowych
ITB-KOT-2019/0811 Łączniki WKSPW do mocowania płyt warstwowych

AT-15-9182/2014 Łączniki WKSW do zamocowań w podłożu betonowym
ETA-13/0817 WKS, WKF, WKFT Wkręty do mocowania elementów metalowych i blach
ETA-12/0579 IDP Łączniki do dachów płaskich
ETA-13/0422 Kotwy rozporowe z kontrolowanym momentem dokręcenia SLP-H4
ETA-18/0186 Kotwy rozporowe z kontrolowanym momentem dokręcenia SLP-H
ETA-12/0450 Polymix SFPSF do podłoży betonowych
ETA-19/0324 Polymix SFPSF do podłoży murowanych  
ETA-12/0450 Polymix EXSSF do podłoży betonowych
ETA-19/0324 Polymix EXSSF do podłoży murowanych
ETA-12/0451 Polymix SFP do podłoży betonowych
ITB-KOT-2018/0707 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe LI-HAMAR
do mocowania termoizolacji

AT-15-8707/2011 Wkręty stalowe Hamar do mocowania ościeżnic
AT-15-8708/2011 Stalowe łączniki rozporowe Hamar do mocowania ościeżnic
AT-15-8263/2016 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe
SMG, SMS, SMH i SMC

 
ITB-0377/Z ITB-Zakładowa Kontrola Produkcji  
 Do otwarcia dokumentów PDF wymagany jest Acrobat Reader.

ARCHIWUM APROBAT